Trung tâm văn phòng lưu động tại Chennai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Chennai

Samson Towers


Văn phòng lưu động
từ INR 490.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

KRM Plaza, South Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 490.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

Level 6


Văn phòng lưu động
từ INR 444.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

‘Amara Sri”, situated at Old No.313


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Chennai

3rd Floor, Shyamala Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 364.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

10th Floor, CITIUS A Block


Văn phòng lưu động
từ INR 540.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

2nd floor, ALTIUS


Văn phòng lưu động
từ INR 540.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

Olympia Platina, 9th Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Chennai

RMZ Milenia Business Park


Văn phòng lưu động
từ INR 490.00
Văn phòng lưu động tại Chennai

Prince Infocity II, Unit No. 1, 1st Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 364.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Chennai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280