Trung tâm văn phòng lưu động tại Mumbai

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Mumbai

9th Floor, Platina


Văn phòng lưu động
từ INR 864.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Unit No. 9, Corporate Park II


Văn phòng lưu động
từ INR 324.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Regus - Times Square


Văn phòng lưu động
từ INR 454.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Level 4 Dynasty


Văn phòng lưu động
từ INR 454.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

4th Floor, A Wing, Chakala


Văn phòng lưu động
từ INR 504.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Corinthian, 3rd floor


Văn phòng lưu động
từ INR 654.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Unit No. 1B


Văn phòng lưu động
từ INR 620.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Alpha, 2nd Floor, Unit No. 201


Văn phòng lưu động
từ INR 454.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Duru House, 2nd/ 3rd/ 4th floors


Văn phòng lưu động
từ INR 454.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Level 3, Now Vikram


Văn phòng lưu động
từ INR 504.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Western Heights, J.P Road, Opp. Gurudwara


Văn phòng lưu động
từ INR 454.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

R Tech Park, 13th Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 504.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

1102, 11th Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 744.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Level 17, DLH Park, Ramlal Compound


Văn phòng lưu động
từ INR 360.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Block A, Level 1, Shiv Sagar Estate,


Văn phòng lưu động
từ INR 504.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Level 13 Platinum Techno Park 17 & 18


Văn phòng lưu động
từ INR 504.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

601, 6th Floor, Rupa Solitaire


Văn phòng lưu động
từ INR 294.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

8th Floor, A wing, Reliable Tech Park


Văn phòng lưu động
từ INR 354.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

5th & 6th Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 504.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

15th Dev Corpora


Văn phòng lưu động
từ INR 430.00
Văn phòng lưu động tại Mumbai

Tiffany, 1st floor, Hiranandani Road


Văn phòng lưu động
từ INR 354.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mumbai.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280