Trung tâm văn phòng lưu động tại Pune

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Pune

Level 2, Connaught Place


Văn phòng lưu động
từ INR 374.00
Văn phòng lưu động tại Pune

Platinum Towers, Level 8


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Pune

Kumar Business Centre


Văn phòng lưu động
từ INR 587.00
Văn phòng lưu động tại Pune

Sky One


Văn phòng lưu động
từ INR 587.00
Văn phòng lưu động tại Pune

3rd Floor, B1 Commerzone


Văn phòng lưu động
từ INR 374.00
Văn phòng lưu động tại Pune

Regus Magarpatta


Văn phòng lưu động
từ INR 490.00
Văn phòng lưu động tại Pune

6th Floor Pentagon P-2


Văn phòng lưu động
từ INR 374.00
Văn phòng lưu động tại Pune

Sky Vista, Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 587.00
Văn phòng lưu động tại Pune

WTC

World Trade Centre, Unit No. 801


Văn phòng lưu động
từ INR 657.00
Văn phòng lưu động tại Pune

Tech Centre, 5th floor, Plot No. 30


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pune.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280