Trung tâm văn phòng lưu động tại Noida

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Noida

5th Floor, Tower C


Văn phòng lưu động
từ INR 414.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Assotech Business Cresterra


Văn phòng lưu động
từ INR 414.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Tapasya Corp Heights


Văn phòng lưu động
từ INR 364.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Logix City Centre, 7th Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 414.00
Văn phòng lưu động tại Noida

SB Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 514.00
Văn phòng lưu động tại Noida

WTT

16th Floor, World Trade Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 387.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Sector 16 B, DND flyway


Văn phòng lưu động
từ INR 467.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Jasola District Centre, Old Mathura Road


Văn phòng lưu động
từ INR 610.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Sector 62, Ithum Tower, Level 1


Văn phòng lưu động
từ INR 364.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Eros Corporate Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 1,090.00
Văn phòng lưu động tại Noida

17-18, Nehru Place


Văn phòng lưu động
từ INR 607.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Level S-2


Văn phòng lưu động
từ INR 957.00
Văn phòng lưu động tại Noida

South Extension II


Văn phòng lưu động
từ INR 814.00
Văn phòng lưu động tại Noida

B Wing Prius Platinum Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 1,007.00
Văn phòng lưu động tại Noida

4th Floor Rectangle No.1


Văn phòng lưu động
từ INR 707.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Level 3 Vasant Square Mall


Văn phòng lưu động
từ INR 707.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Caddie Commercial Tower


Văn phòng lưu động
từ INR 887.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Noida

2nd Floor KLJ Tower North


Văn phòng lưu động
từ INR 644.00
Văn phòng lưu động tại Noida

15th - 16th Floors, Tower-9A


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Noida

DLF Epitome (Building Number 5) situated at DLF Cybercity


Văn phòng lưu động
từ INR 474.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Level 12, Tower C


Văn phòng lưu động
từ INR 474.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Golf Course Road


Văn phòng lưu động
từ INR 367.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Levels 5 and 6


Văn phòng lưu động
từ INR 474.00
Văn phòng lưu động tại Noida

Level 5, Srei Signature


Văn phòng lưu động
từ INR 304.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Noida.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280