Trung tâm văn phòng lưu động tại Kolkata

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kolkata

4A, Abanindra Nath Thakur Sarani


Văn phòng lưu động
từ INR 640.00
Văn phòng lưu động tại Kolkata

The Legacy


Văn phòng lưu động
từ INR 700.00
Văn phòng lưu động tại Kolkata

3rd & 4th Floor, Arcadia Centre


Văn phòng lưu động
từ INR 574.00
Văn phòng lưu động tại Kolkata

RDB Boulevard, 8th Floor


Văn phòng lưu động
từ INR 417.00
Văn phòng lưu động tại Kolkata

RDB Boulevard


Văn phòng lưu động
từ INR 417.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kolkata.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280