Trung tâm văn phòng lưu động tại Jakarta

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Jakarta

Prudential Center 22nd floor


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

DBS Bank Tower 28th floor


Văn phòng lưu động
từ IDR107.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

Menara Palma, 12th Floor


Văn phòng lưu động
từ IDR88.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

WTC3, 20th.Floor


Văn phòng lưu động
từ IDR107.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

WTC5 3A floor


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


Văn phòng lưu động
từ IDR107.000
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Jakarta

30/F Menara Kadin


Văn phòng lưu động
từ IDR69.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

30/F Menara Standard Chartered


Văn phòng lưu động
từ IDR88.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

Tempo Scan Tower 32nd floor


Văn phòng lưu động
từ IDR88.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

40th.Floor, Capital Place


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

Equity Tower, 49th Floor


Văn phòng lưu động
từ IDR88.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

The Vida 7th floor


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

Beltway Office Park


Văn phòng lưu động
từ IDR69.000
Văn phòng lưu động tại Jakarta

Scientia Business Park


Văn phòng lưu động
từ IDR47.000

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Jakarta.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280