Trung tâm văn phòng lưu động tại Serpong

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Serpong

Scientia Business Park


Văn phòng lưu động
từ IDR47.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

Beltway Office Park


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

The Vida 7th floor


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

Equity Tower, 49th Floor


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

40th.Floor, Capital Place


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

30/F Menara Standard Chartered


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

Tempo Scan Tower 32nd floor


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

WTC5 3A floor


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

WTC3, 20th.Floor


Văn phòng lưu động
từ IDR107.000
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Serpong

30/F Menara Kadin


Văn phòng lưu động
từ IDR69.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

DBS Bank Tower 28th floor


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

Menara Palma, 12th Floor


Văn phòng lưu động
từ IDR82.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

Prudential Center 22nd floor


Văn phòng lưu động
từ IDR98.000
Văn phòng lưu động tại Serpong

50/F, Menara BCA Grand Indonesia


Văn phòng lưu động
từ IDR107.000

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Serpong.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280