Trung tâm văn phòng lưu động tại Surabaya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Surabaya

23rd Floor, Pakuwon Centre


Văn phòng lưu động
từ IDR70.000

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Surabaya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195