Trung tâm văn phòng lưu động tại Caesarea

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Caesarea

Haeshel 1


Văn phòng lưu động
từ ₪ 33.00
Văn phòng lưu động tại Caesarea

Zoran 4 St.


Văn phòng lưu động
từ ₪ 30.00
Văn phòng lưu động tại Caesarea

Andrei Sakharov 9 street


Văn phòng lưu động
từ ₪ 52.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Caesarea.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195