Trung tâm văn phòng lưu động tại Herzliya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Herzliya

Maskit st 12


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Herzliya

13 zarhin street


Văn phòng lưu động
từ ₪ 45.00
Văn phòng lưu động tại Herzliya

3 Hanehoshet St


Văn phòng lưu động
từ ₪ 56.00
Văn phòng lưu động tại Herzliya

4 Mota Gur St.


Văn phòng lưu động
từ ₪ 36.40
Văn phòng lưu động tại Herzliya

4 Berkovich St.


Văn phòng lưu động
từ ₪ 41.00
Văn phòng lưu động tại Herzliya

2 Jabotinsky Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Herzliya

Rothschild Center


Văn phòng lưu động
từ ₪ 45.00
Văn phòng lưu động tại Herzliya

Zoran 4 St.


Văn phòng lưu động
từ ₪ 36.40
Văn phòng lưu động tại Herzliya

Ariel Sharon St. 8


Văn phòng lưu động
từ ₪ 36.40
Văn phòng lưu động tại Herzliya

2 Oppenheirmer Street


Văn phòng lưu động
từ ₪ 48.40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Herzliya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280