Trung tâm văn phòng lưu động tại Milan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Milan

No 6, Largo Richini


Văn phòng lưu động
từ € 12,30
Văn phòng lưu động tại Milan

Corso Europa 15


Văn phòng lưu động
từ € 16,40
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Santa Maria Valle 3


Văn phòng lưu động
từ € 9,40
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Monte di Pieta' 21


Văn phòng lưu động
từ € 12,30
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Dante 16


Văn phòng lưu động
từ € 12,30
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Uberto Visconti di Modrone 15


Văn phòng lưu động
từ € 12,30
Văn phòng lưu động tại Milan

Via della Chiusa 2


Văn phòng lưu động
từ € 14,80
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Pietro Paleocapa 7


Văn phòng lưu động
từ € 12,30
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Filippo Turati 30


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Milan

Piazzale Biancamano 8


Văn phòng lưu động
từ € 12,30
Văn phòng lưu động tại Milan

Bastioni di porta nuova 21


Văn phòng lưu động
từ € 16,40
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Nino Bixio 31


Văn phòng lưu động
từ € 12,60
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Roberto Lepetit 8/10


Văn phòng lưu động
từ € 11,00
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Giovanni Spadolini 7


Văn phòng lưu động
từ € 11,00
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Tiziano 32


Văn phòng lưu động
từ € 11,00
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Tortona 33


Văn phòng lưu động
từ € 13,50
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Pola 11


Văn phòng lưu động
từ € 11,60
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Giorgio Washington 70


Văn phòng lưu động
từ € 13,50
Văn phòng lưu động tại Milan

Viale Abruzzi 94


Văn phòng lưu động
từ € 11,00
Văn phòng lưu động tại Milan

Viale Enrico Forlanini 23


Văn phòng lưu động
từ € 7,90
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Libero Temolo 4


Văn phòng lưu động
từ € 7,20
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Bisceglie 76


Văn phòng lưu động
từ € 6,90
Văn phòng lưu động tại Milan

Viale certosa 218


Văn phòng lưu động
từ € 7,90
Văn phòng lưu động tại Milan

Via del Bosco Rinnovato 6


Văn phòng lưu động
từ € 11,00
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Caldera, 21


Văn phòng lưu động
từ € 7,90
Văn phòng lưu động tại Milan

Viale Monza 347


Văn phòng lưu động
từ € 8,20
Văn phòng lưu động tại Milan

Centro Direzionale Milano Due


Văn phòng lưu động
từ € 7,20
Văn phòng lưu động tại Milan

Via Senigallia 18/2 - Torre A


Văn phòng lưu động
từ € 5,70
Văn phòng lưu động tại Milan

Milano Fiori, Street 6


Văn phòng lưu động
từ € 6,90
Văn phòng lưu động tại Milan

Via San Bovio 3


Văn phòng lưu động
từ € 8,50

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Milan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280