Trung tâm văn phòng lưu động tại Hiroshima

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Hiroshima

6F IT Otemachi Building


Văn phòng lưu động
từ ¥980
Văn phòng lưu động tại Hiroshima

13-15, Noboricho, Naka-Ku


Văn phòng lưu động
từ ¥1,830
Văn phòng lưu động tại Hiroshima

Bldg. Hirotake 5F8F, 9-7


Văn phòng lưu động
từ ¥1,040
Văn phòng lưu động tại Hiroshima

GRANODE Hiroshima 3F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,830

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Hiroshima.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280