Trung tâm văn phòng lưu động tại Aomori

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Aomori

13-1 Nagashma 2-Chome


Văn phòng lưu động
từ ¥940

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Aomori.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280