Trung tâm văn phòng lưu động tại Ibaraki

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

7F Mito Izumicho Building


Văn phòng lưu động
từ ¥690
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

14-13 Fujimi 1-Chome


Văn phòng lưu động
từ ¥1,200
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Arca Central Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4 F & 5F GYB Akihabara Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

MASU no SQUARE 1F-4F


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Kabutocho 1st Heiwa Bldg. 3rd Floor


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,230
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Nukariya Building 6F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,200
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

DaiyaGate Ikebukuro 5F


Văn phòng lưu động
từ ¥2,490
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4F Tekko Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,740
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4/F East Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4F & 5F Yaesu Dori Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Level 8 Pacific Century Place


Văn phòng lưu động
từ ¥2,740
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Daiei Ginza Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

8F Shin Kokusai Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

15/F The Imperial Hotel Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4F & 8F, KS Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4F Akasaka K Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,230
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

B1F Shinjuku Eastside Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

3/F Shiodome Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,360
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

10F Shiba Daimon Centre


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


Văn phòng lưu động
từ ¥3,120
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

14/F Kamiyacho MT Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,230
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

1/F Place Canada


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Hoshino Building 3F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,610
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,610
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Nishi-Shinjuku Takagi Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,730
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

9F Nakano Sunplaza


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

30/F Shinjuku Park Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Forest Hills East Wing 2F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

3F/5F/6F Tobu Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

5/F Azabu Green Terrace


Văn phòng lưu động
từ ¥1,730
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ ¥1,730
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


Văn phòng lưu động
từ ¥1,610
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,610
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

7F Fuji Building 40


Văn phòng lưu động
từ ¥1,610
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

22/F Shibuya Mark City


Văn phòng lưu động
từ ¥2,240
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4/F Shinagawa East One Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,740
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

8F, Shinagawa Grand Central Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥3,240
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

7F & 8F Humax Ebisu building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

1F & 2F Frances Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,610
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Glass City Shibuya 6F


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

4F Dai 21 Arai Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Gotanda Sun Heights, Building 2F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,420
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Estage Osaki Building 6F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,420
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

5F, Passenger Terminal 1, Haneda Airport


Văn phòng lưu động
từ ¥1,980
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

5F& 6F, TSC Building


Văn phòng lưu động
từ ¥910
Văn phòng lưu động tại Ibaraki

Wise Next Shin Yokohama


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Ibaraki.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280