Trung tâm văn phòng lưu động tại Kobe

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kobe

22/F Kobe Kokusai Kaikan


Văn phòng lưu động
từ ¥1,760

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kobe.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280