Trung tâm văn phòng lưu động tại Kumamoto

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kumamoto

6F Shimotori NS Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,290
Văn phòng lưu động tại Kumamoto

5F & 6F Sun Life Dai-3 Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,170
Văn phòng lưu động tại Kumamoto

3-4 Hakataekimae


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kumamoto

3F JR JP Hakata Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,240
Văn phòng lưu động tại Kumamoto

3F Minami Tenjin Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,170
Văn phòng lưu động tại Kumamoto

Aqua Hakata 5F, 5-3-8


Văn phòng lưu động
từ ¥1,570

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kumamoto.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280