Trung tâm văn phòng lưu động tại Osaka

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Osaka

Nissay Fushimicho Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Osaka

Hiranomachi Century Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,130
Văn phòng lưu động tại Osaka

20F Hankyu Grand Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,390
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,480
Văn phòng lưu động tại Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,700
Văn phòng lưu động tại Osaka

16F Hankyu terminal building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,390
Văn phòng lưu động tại Osaka

19F Namba Parks Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥1,480
Văn phòng lưu động tại Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,390
Văn phòng lưu động tại Osaka

Abeno Haruks 31F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,700

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Osaka.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280