Trung tâm văn phòng lưu động tại Osaka

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Osaka

4-4-1, Fushimimachi


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Osaka

Hiranomachi Century Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,010
Văn phòng lưu động tại Osaka

1-12-17,Umeda, Kita-Ku


Văn phòng lưu động
từ ¥2,580
Văn phòng lưu động tại Osaka

1-3-13,Kyōmachibori


Văn phòng lưu động
từ ¥980
Văn phòng lưu động tại Osaka

4F, Ibaraki Higashi Hankyu Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Osaka

20F Hankyu Grand Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,580
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Osaka

31/F Osaka Kokusai Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,480
Văn phòng lưu động tại Osaka

Pacific Marks Nishi-Umeda 4F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,480
Văn phòng lưu động tại Osaka

16F Hankyu terminal building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,580
Văn phòng lưu động tại Osaka

19F Namba Parks Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥1,480
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Osaka

3F Shin Osaka Hankyu Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,580
Văn phòng lưu động tại Osaka

Abeno Haruks 31F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,320
Văn phòng lưu động tại Osaka

5F, Itami Hankyu Building (Itami Reita)


Văn phòng lưu động
từ ¥1,010
Văn phòng lưu động tại Osaka

8F, Hankyu Senri Chuo Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,320
Văn phòng lưu động tại Osaka

22/F Kobe Kokusai Kaikan


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Osaka.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280