Trung tâm văn phòng lưu động tại Tokyo

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

30/F Shinjuku Park Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Nishi-Shinjuku Takagi Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Hoshino Building 3F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,130
Văn phòng lưu động tại Tokyo

1F & 8F Shinjuku Yamato Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Tokyo

B1F Shinjuku Eastside Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Tokyo

3F/5F/6F Tobu Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Tokyo

6F 7F & 8F, Shibuya Miyata Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,670
Văn phòng lưu động tại Tokyo

9F Nakano Sunplaza


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Tokyo

6F & 7F TOC Daiichi Bldg


Văn phòng lưu động
từ ¥1,670
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

22/F Shibuya Mark City


Văn phòng lưu động
từ ¥2,460
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Forest Hills East Wing 2F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Tokyo

1/F Place Canada


Văn phòng lưu động
từ ¥2,550
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Glass City Shibuya 6F


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Tokyo

7F Fuji Building 40


Văn phòng lưu động
từ ¥1,670
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4F & 8F, KS Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4F Akasaka K Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥1,830
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Square Daikanyama 1F-6F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Tokyo

DaiyaGate Ikebukuro 5F


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Nukariya Building 6F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,130
Văn phòng lưu động tại Tokyo

1F & 2F Frances Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,790
Văn phòng lưu động tại Tokyo

5F, 6F & 7F Roppongi Denki Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,420
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

7F & 8F Humax Ebisu building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,050
Văn phòng lưu động tại Tokyo

12/F Ark Mori Building, 1-12-32


Văn phòng lưu động
từ ¥2,550
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Taisei Koki Building 4th & 5th Floor


Văn phòng lưu động
từ ¥1,830
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4F Dai 21 Arai Building


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

14/F Kamiyacho MT Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,550
Văn phòng lưu động tại Tokyo

5/F Azabu Green Terrace


Văn phòng lưu động
từ ¥1,830
Văn phòng lưu động tại Tokyo

7F, 8F & 9F Tokyodo Nishikicho Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,160
Văn phòng lưu động tại Tokyo

1F - 9F Dai-3 Meiwa Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,160
Văn phòng lưu động tại Tokyo

15/F The Imperial Hotel Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Tokyo

8F Shin Kokusai Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Tokyo

10F Shiba Daimon Centre


Văn phòng lưu động
từ ¥1,420
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4/F East Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Tokyo

2/F & 3/F Shinbashi Tokyu Bldg


Văn phòng lưu động
từ ¥2,550
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Unizo Shibadaimon 2Chome Building 6F 7F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,830
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Level 12, Yurakucho Ekimae Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,900
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Level 8 Pacific Century Place


Văn phòng lưu động
từ ¥2,900
Văn phòng lưu động tại Tokyo

MASU no SQUARE 1F-4F


Văn phòng lưu động
từ ¥2,330
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4F Tekko Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,900
Văn phòng lưu động tại Tokyo

3/F Shiodome Building


Văn phòng lưu động
từ ¥2,550
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4F & 5F Yaesu Dori Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,760
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Daiei Ginza Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,760
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4 F & 5F GYB Akihabara Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,760
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Gotanda Sun Heights, Building 2F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,670
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Kabutocho 1st Heiwa Bldg.


Văn phòng lưu động
từ ¥1,760
Văn phòng lưu động tại Tokyo

4/F Shinagawa East One Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,900
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Estage Osaki Building 6F


Văn phòng lưu động
từ ¥1,670
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Tokyo

8F, Shinagawa Grand Central Tower


Văn phòng lưu động
từ ¥2,900
Văn phòng lưu động tại Tokyo

Arca Central Building


Văn phòng lưu động
từ ¥1,760

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Tokyo.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280