Trung tâm văn phòng lưu động tại Almaty

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Almaty

26/29 Timiryazeva street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Almaty

8th Floor, Green Tower


Văn phòng lưu động
từ 2 900,00 KZT

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Almaty.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195