Trung tâm văn phòng lưu động tại Seoul

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


Văn phòng lưu động
từ 13.700,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

26, Eulji-ro 5-gil


Văn phòng lưu động
từ 13.600,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

22/F., Seoul City Tower


Văn phòng lưu động
từ 10.400,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

78, Mapo dae-ro


Văn phòng lưu động
từ 11.400,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

97 Uisadang-daero


Văn phòng lưu động
từ 9.400,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

16th Floor, Gangnam Building


Văn phòng lưu động
từ 9.400,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


Văn phòng lưu động
từ 11.300,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

2/F., Cheongwon Building


Văn phòng lưu động
từ 6.500,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


Văn phòng lưu động
từ 11.300,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

4/F., Haesung Building


Văn phòng lưu động
từ 9.400,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

Yeongdong-daero 417, 948, Daechi-dong,


Văn phòng lưu động
từ 15.200,00 KRW

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Seoul.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195