Trung tâm văn phòng lưu động tại Seoul

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Seoul

27/F,. West Center, Center1 Building


Văn phòng lưu động
từ 15.830,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

22/F., Seoul City Tower


Văn phòng lưu động
từ 11.490,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

Spaces Gran Seoul, 7F


Văn phòng lưu động
từ 17.750,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

78, Mapo dae-ro


Văn phòng lưu động
từ 10.360,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

10/F., Kyobo Securities Building


Văn phòng lưu động
từ 10.360,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

16&17/F., Posco P&S Tower


Văn phòng lưu động
từ 13.190,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

2/F., Cheongwon Building


Văn phòng lưu động
từ 7.930,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

27&30&33/F,. Trade Tower


Văn phòng lưu động
từ 13.190,00 KRW
Văn phòng lưu động tại Seoul

4/F., Haesung Building


Văn phòng lưu động
từ 10.360,00 KRW

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Seoul.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280