Trung tâm văn phòng lưu động tại Riga

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Riga

2nd, 3rd, 4th floor


Văn phòng lưu động
từ € 3,90
Văn phòng lưu động tại Riga

2nd and 7th floor


Văn phòng lưu động
từ € 5,40
Văn phòng lưu động tại Riga

4th & 5th floors


Văn phòng lưu động
từ € 4,40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Riga.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280