Trung tâm văn phòng lưu động tại Dbayeh

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Dbayeh

7th. Floor, Le Mall Building


Văn phòng lưu động
từ $ 11.00
Văn phòng lưu động tại Dbayeh

Marfa Building Block M


Văn phòng lưu động
từ $ 16.10
Văn phòng lưu động tại Dbayeh

Azarieh Building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Dbayeh

3rd. & 4th. Floor


Văn phòng lưu động
từ $ 12.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dbayeh.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280