Trung tâm văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR16
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

#42-01 & #43-01 Asia Square


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

#02-11 to #02-26 & #02-31 to #02-36


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

21 Jurong East Central 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

#24-01 to #24-32


Văn phòng lưu động
từ SG$13.20
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

6 Toa Payoh Central


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

#03-20 Galaxis 1


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

101 Thomson Road


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

11 Floor


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

218 Orchard Road


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

DUO Tower


Văn phòng lưu động
từ SG$22.00
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

410 North Bridge Road


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

50 Geylang East Avenue 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

9 Temasek Boulevard


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Spaces Clarke Quay


Văn phòng lưu động
từ SG$19.80
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

1 Paya Lebar Link


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Paya Lebar Square


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Centennial Tower


Văn phòng lưu động
từ SG$19.80
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

36th Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Level 24


Văn phòng lưu động
từ SG$22.00
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Level 19 & 20, Tower 2


Văn phòng lưu động
từ SG$22.00
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

1 Fullerton Road #02-01


Văn phòng lưu động
từ SG$22.00
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

1 Raffles Place


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Level 8


Văn phòng lưu động
từ SG$19.80
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Level 18, 20 & 21


Văn phòng lưu động
từ SG$19.80
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Levels 5, 6 & 15


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

18 Robinson Road, Level 2


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

Spaces Robinson


Văn phòng lưu động
từ SG$19.80
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

34 Floor


Văn phòng lưu động
từ SG$19.80
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

1 Wallich Street


Văn phòng lưu động
từ SG$27.40
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

1 Harbourfront Place


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

8 Marina View


Văn phòng lưu động
từ SG$27.40
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

17/F, 12 Marina Boulevard


Văn phòng lưu động
từ SG$22.00
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

AXA Tower


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

#09-02 Tampines Junction


Văn phòng lưu động
từ SG$13.20
Văn phòng lưu động tại Johor Bahru

The Signature


Văn phòng lưu động
từ SG$13.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Johor Bahru.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280