Trung tâm văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

1 Sentral


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 28, The Gardens South Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Suite 8.01, 8th Floor


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

28/F Central Plaza


Văn phòng lưu động
từ MYR21
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Unit 32-1, Level 32


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 15, Menara Darussalam


Văn phòng lưu động
từ MYR30
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

15th Floor, West Block


Văn phòng lưu động
từ MYR21
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Lot 2-2, Level 2, Tower B


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Suite 8.01, Level 8


Văn phòng lưu động
từ MYR30
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Unit 32-01, Level 32, Tower B


Văn phòng lưu động
từ MYR25
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 41, Vista Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR30
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

L-07-01, Level 7, Block L


Văn phòng lưu động
từ MYR21
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 28, PJ Exchange


Văn phòng lưu động
từ MYR21
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 15, 1 First Avenue


Văn phòng lưu động
từ MYR23
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


Văn phòng lưu động
từ MYR22
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


Văn phòng lưu động
từ MYR23
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


Văn phòng lưu động
từ MYR21
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


Văn phòng lưu động
từ MYR24
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 8, MCT Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR23
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


Văn phòng lưu động
từ MYR18
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

Level 14 & 15


Văn phòng lưu động
từ MYR18
Văn phòng lưu động tại Kuala Lumpur

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


Văn phòng lưu động
từ MYR18

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Kuala Lumpur.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280