Trung tâm văn phòng lưu động tại Labuan

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Labuan

Unit Level 14 (B) & 14 (C) Main Office Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR18

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Labuan.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280