Trung tâm văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Suite 9.01, Level 9, Menara Summit


Văn phòng lưu động
từ MYR18
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Suite 20-01 & 20-02B, Level 20


Văn phòng lưu động
từ MYR24
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 8, MCT Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR18
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Unit 6, Level 4, SetiaWalk Mall (Block K)


Văn phòng lưu động
từ MYR13
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 7, Oasis Wing, Brunsfield Oasis Tower 3


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Unit 17.2, Level 17, Wisma Sunway


Văn phòng lưu động
từ MYR18
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 28, PJ Exchange


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Unit 32-01, Level 32, Tower B


Văn phòng lưu động
từ MYR26
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 15, 1 First Avenue


Văn phòng lưu động
từ MYR24
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 28, The Gardens South Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Suite 8.01, 8th Floor


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Suite 11.01, Level 11, South Wing Menara OBYU 4


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 8, Tower 8 Avenue 5, The Horizon Phase 2


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

1 Sentral


Văn phòng lưu động
từ MYR26
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Suite 8-1 & 8-2, Level 8, Menara CIMB


Văn phòng lưu động
từ MYR26
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 3, 4 & 5, Block D, Platinum Sentral


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

L-07-01, Level 7, Block L


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 14 & 15


Văn phòng lưu động
từ MYR13
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

A-9-A, 9th Floor, BBT One - The Towers (South Tower)


Văn phòng lưu động
từ MYR13
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 3A, Sunway Visio Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR15
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 8, Pavilion Kuala Lumpur


Văn phòng lưu động
từ MYR26
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 6 & 7, Residensi Tribeca


Văn phòng lưu động
từ MYR24
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Unit 32-1, Level 32


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 15, Menara Darussalam


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

15th Floor, West Block


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Lot 2-2, Level 2, Tower B


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Suite 8.01, Level 8


Văn phòng lưu động
từ MYR32
Văn phòng lưu động tại Subang Jaya

Level 41, Vista Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR32

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Subang Jaya.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280