Trung tâm văn phòng lưu động tại Port Louis

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Port Louis

5th Floor


Văn phòng lưu động
từ 210,00 MUR
Văn phòng lưu động tại Port Louis

Ebene, Port Louis Cybercity


Văn phòng lưu động
từ 234,00 MUR

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Port Louis.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280