Trung tâm văn phòng lưu động tại Mexico City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Torre Magenta


Văn phòng lưu động
từ $11.00
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Torre New York Life, Piso 26


Văn phòng lưu động
từ $9.80
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Paseo de la Reforma 350


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại Mexico City

03th Floor Leibnitz Tower


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại Mexico City

12th Floor


Văn phòng lưu động
từ $7.60
Văn phòng lưu động tại Mexico City

12th Floor Torre Mariano Escobedo


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại Mexico City

First Floor Corporative Masaryk 29


Văn phòng lưu động
từ $8.80
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Homero 203


Văn phòng lưu động
từ $5.40
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Presidente Masaryk 111


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Arquimedes 15


Văn phòng lưu động
từ $12.90
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Av. Insurgentes Sur N° 800 8th floor


Văn phòng lưu động
từ $6.30
Văn phòng lưu động tại Mexico City

5th Floor


Văn phòng lưu động
từ $7.60
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Patriotismo 229


Văn phòng lưu động
từ $6.90
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Andrés Bello 10


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Mexico City

14th Floor. Terret South Tower


Văn phòng lưu động
từ $10.40
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ $13.90
Văn phòng lưu động tại Mexico City

10th & 12th Floors


Văn phòng lưu động
từ $8.20
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Paseo de los Tamarindos 400-A


Văn phòng lưu động
từ $6.30
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Alfonso Nápoles Gandara 50


Văn phòng lưu động
từ $5.40
Văn phòng lưu động tại Mexico City

Santa Fe Avenue 94


Văn phòng lưu động
từ $7.60
Văn phòng lưu động tại Mexico City

04th Floor. Paseo Interlomas Corporativo


Văn phòng lưu động
từ $7.60

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Mexico City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280