Trung tâm văn phòng lưu động tại Amsterdam

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Keizersgracht 555


Văn phòng lưu động
từ € 7,60
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Vijzelstraat 68-78


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Herengracht 282


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Herengracht 124-128


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Rhijnspoorplein 10-38


Văn phòng lưu động
từ € 9,10
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Stationsplein 19-W


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Grote Bickersstraat 74-78


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Mr Treublaan 7


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Trompenburgstraat 2c


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Haarlemmerweg 331


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

H-Toren


Văn phòng lưu động
từ € 6,60
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Gustav Mahlerplein 2


Văn phòng lưu động
từ € 8,20
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Delflandlaan 1


Văn phòng lưu động
từ € 5,70
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Weerdestein 19-97


Văn phòng lưu động
từ € 8,50
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Kingsfordweg 151


Văn phòng lưu động
từ € 3,80
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Kraanspoor 50


Văn phòng lưu động
từ € 7,90
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


Văn phòng lưu động
từ € 2,80
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

De Cuserstraat 93


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Bavincklaan 7


Văn phòng lưu động
từ € 3,50
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Dalsteindreef 141


Văn phòng lưu động
từ € 4,10
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


Văn phòng lưu động
từ € 5,40
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

3rd Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Van Heuven Goedhartlaan 13D


Văn phòng lưu động
từ € 5,70
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Laarderhoogtweg 25


Văn phòng lưu động
từ € 4,40
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Havenmeesterweg 27


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

The Base B


Văn phòng lưu động
từ € 7,90
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Arrivals 4


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Evert van de Beekstraat 354


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Het Poortgebouw


Văn phòng lưu động
từ € 3,80
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Transpolispark


Văn phòng lưu động
từ € 2,50
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Saturnusstraat 46-62


Văn phòng lưu động
từ € 4,70
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Busplein 36-38


Văn phòng lưu động
từ € 6,90
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Mandela Plein 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

De Corridor 5C


Văn phòng lưu động
từ € 4,40
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Plein 1945 nr.27


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Olympia 2D


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Reykjavikplein 2


Văn phòng lưu động
từ € 6,30
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Parijsboulevard 209


Văn phòng lưu động
từ € 5,70
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Daalsesingel 50-71


Văn phòng lưu động
từ € 7,60
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

St. Jacobsstraat 123- 135


Văn phòng lưu động
từ € 4,40
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Graadt van Roggenweg 328-334


Văn phòng lưu động
từ € 6,30
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Oorsprongpark 12


Văn phòng lưu động
từ € 4,40
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Zen Building


Văn phòng lưu động
từ € 3,10
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Papendorpseweg 75


Văn phòng lưu động
từ € 6,30
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

4th,10th, 11th & 12th floor


Văn phòng lưu động
từ € 7,60
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Vliegend Hertlaan 15-97


Văn phòng lưu động
từ € 5,70
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Mendelweg 32


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Amsterdam

Nevelgaarde 8


Văn phòng lưu động
từ € 3,10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Amsterdam.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280