Trung tâm văn phòng lưu động tại Rotterdam

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Weena Zuid 130


Văn phòng lưu động
từ € 6,90
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Weena 290


Văn phòng lưu động
từ € 5,00
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Stationsplein 18 - A


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Boompjes 40


Văn phòng lưu động
từ € 4,10
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120


Văn phòng lưu động
từ € 4,10
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Rotterdam Airportplein 22


Văn phòng lưu động
từ € 7,60
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Rivium Boulevard 301-320


Văn phòng lưu động
từ € 4,40
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Marten Meesweg 25-G


Văn phòng lưu động
từ € 5,00
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Louis Braillelaan 80


Văn phòng lưu động
từ € 3,50
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Einsteinlaan 28


Văn phòng lưu động
từ € 5,40
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Zuidelijk Halfrond 1


Văn phòng lưu động
từ € 4,40
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Kampenringweg 45D


Văn phòng lưu động
từ € 5,70
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

J.P. Coenstraat 7


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

10 Koningin Julianaplein


Văn phòng lưu động
từ € 8,50
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Haagsche Hof


Văn phòng lưu động
từ € 6,90
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Zuid Hollandlaan 7


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Mendelweg 32


Văn phòng lưu động
từ € 6,00
Văn phòng lưu động tại Rotterdam

Lage Mosten 49-63


Văn phòng lưu động
từ € 5,40

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rotterdam.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280