Trung tâm văn phòng lưu động tại Wellington

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Wellington

Level 15


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Wellington

Level 31


Văn phòng lưu động
từ NZ$13.00
Văn phòng lưu động tại Wellington

1 Willis Street


Văn phòng lưu động
từ NZ$19.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Wellington.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195