Trung tâm văn phòng lưu động tại Muscat

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Muscat

5th Floor Offices 503 & 504


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Muscat

1st. Floor, Regus Shatti Al Qurum


Văn phòng lưu động
từ 5,30 OR
Văn phòng lưu động tại Muscat

2nd Floor, Tamimah Building


Văn phòng lưu động
từ 3,70 OR
Văn phòng lưu động tại Muscat

Upper Mezzanine Floor


Văn phòng lưu động
từ 5,90 OR
Văn phòng lưu động tại Muscat

1st & 2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ 4,40 OR

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Muscat.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280