Trung tâm văn phòng lưu động tại Davao City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Davao City

4F Topaz Tower, Damosa IT Park


Văn phòng lưu động
từ Php356.00
Văn phòng lưu động tại Davao City

6th Floor, Felcris Centrale


Văn phòng lưu động
từ Php271.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Davao City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280