Trung tâm văn phòng lưu động tại Manila

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Manila

12/F., Times Plaza Building


Văn phòng lưu động
từ Php362.00
Văn phòng lưu động tại Manila

41st Floor, GT Tower International


Văn phòng lưu động
từ Php535.00
Văn phòng lưu động tại Manila

Level 40, PBCom Tower


Văn phòng lưu động
từ Php431.00
Văn phòng lưu động tại Manila

28th Floor, Tower 2


Văn phòng lưu động
từ Php598.00
Văn phòng lưu động tại Manila

18/F, Philamlife Tower


Văn phòng lưu động
từ Php431.00
Văn phòng lưu động tại Manila

20/F, Zuellig Building


Văn phòng lưu động
từ Php535.00
Văn phòng lưu động tại Manila

7/F Unit B, 8 Rockwell


Văn phòng lưu động
từ Php598.00
Văn phòng lưu động tại Manila

928, Arnaiz Avenue


Văn phòng lưu động
từ Php479.00
Văn phòng lưu động tại Manila

4/F Unit 2C


Văn phòng lưu động
từ Php611.00
Văn phòng lưu động tại Manila

3/F Polar Center Building


Văn phòng lưu động
từ Php466.00
Văn phòng lưu động tại Manila

L29 Joy Nostalg Centre


Văn phòng lưu động
từ Php494.00
Văn phòng lưu động tại Manila

14/F Net Cube Center


Văn phòng lưu động
từ Php453.00
Văn phòng lưu động tại Manila

28F & Penthouse World Plaza


Văn phòng lưu động
từ Php554.00
Văn phòng lưu động tại Manila

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


Văn phòng lưu động
từ Php630.00
Văn phòng lưu động tại Manila

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


Văn phòng lưu động
từ Php497.00
Văn phòng lưu động tại Manila

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


Văn phòng lưu động
từ Php409.00
Văn phòng lưu động tại Manila

6/F Cyber One Building


Văn phòng lưu động
từ Php466.00
Văn phòng lưu động tại Manila

9/F Filinvest One Building


Văn phòng lưu động
từ Php611.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Manila.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280