Trung tâm văn phòng lưu động tại Pasay City

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Pasay City

4/F Unit 2C


Văn phòng lưu động
từ Php611.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

928, Arnaiz Avenue


Văn phòng lưu động
từ Php479.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

28th Floor, Tower 2


Văn phòng lưu động
từ Php598.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

41st Floor, GT Tower International


Văn phòng lưu động
từ Php535.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

Level 40, PBCom Tower


Văn phòng lưu động
từ Php431.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

18/F, Philamlife Tower


Văn phòng lưu động
từ Php431.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

20/F, Zuellig Building


Văn phòng lưu động
từ Php535.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

7/F Unit B, 8 Rockwell


Văn phòng lưu động
từ Php598.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


Văn phòng lưu động
từ Php630.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


Văn phòng lưu động
từ Php497.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

14/F Net Cube Center


Văn phòng lưu động
từ Php453.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

28F & Penthouse World Plaza


Văn phòng lưu động
từ Php554.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Pasay City

12/F., Times Plaza Building


Văn phòng lưu động
từ Php362.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


Văn phòng lưu động
từ Php409.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

3/F Polar Center Building


Văn phòng lưu động
từ Php466.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

L29 Joy Nostalg Centre


Văn phòng lưu động
từ Php494.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

6/F Cyber One Building


Văn phòng lưu động
từ Php466.00
Văn phòng lưu động tại Pasay City

9/F Filinvest One Building


Văn phòng lưu động
từ Php611.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pasay City.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280