Trung tâm văn phòng lưu động tại Lodz

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Lodz

ul. Sienkiewicza 72


Văn phòng lưu động
từ 18,40 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Lodz.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280