Trung tâm văn phòng lưu động tại Warsaw

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Skylight Building, 14th floor


Văn phòng lưu động
từ 39,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Marszalkowska Centre


Văn phòng lưu động
từ 39,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Park Avenue


Văn phòng lưu động
từ 39,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ 33,00 PLN
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Regus Business Centre Sp. z o.o.


Văn phòng lưu động
từ 39,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Sheraton Plaza


Văn phòng lưu động
từ 33,00 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Polna Corner


Văn phòng lưu động
từ 27,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


Văn phòng lưu động
từ 33,00 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Atrium Plaza


Văn phòng lưu động
từ 32,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

1st Floor Solec Residence Biura


Văn phòng lưu động
từ 27,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Equaor II


Văn phòng lưu động
từ 27,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Bonifraterska 17


Văn phòng lưu động
từ 27,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Grojecka Offices


Văn phòng lưu động
từ 24,70 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Platinum


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Villa Metro Business House


Văn phòng lưu động
từ 33,00 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

Marynarska Point Phase II


Văn phòng lưu động
từ 20,40 PLN
Văn phòng lưu động tại Warsaw

ul. Rzymowskiego 53


Văn phòng lưu động
từ 24,70 PLN

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Warsaw.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280