Trung tâm văn phòng lưu động tại Doha

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Doha

Blue Tower


Văn phòng lưu động
từ QR 44.70
Văn phòng lưu động tại Doha

Al Muntazah Trading Centre


Văn phòng lưu động
từ QR 35.00
Văn phòng lưu động tại Doha

63 Airport Road, 1st Floor


Văn phòng lưu động
từ QR 61.00
Văn phòng lưu động tại Doha

Al Shoumoukh Towers


Văn phòng lưu động
từ QR 61.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


Văn phòng lưu động
từ QR 35.00
Văn phòng lưu động tại Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


Văn phòng lưu động
từ QR 66.40
Văn phòng lưu động tại Doha

Qanat Quartier


Văn phòng lưu động
từ QR 61.00
Văn phòng lưu động tại Doha

11th & 12th floor


Văn phòng lưu động
từ QR 44.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Doha.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280