Trung tâm văn phòng lưu động tại Doha

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Doha

Blue Tower


Văn phòng lưu động
từ 52.00 QR
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Doha

Al Muntazah Trading Centre, 5th Floor, Building no. 1


Văn phòng lưu động
từ 36.00 QR
Văn phòng lưu động tại Doha

63 Airport Road, 1st Floor


Văn phòng lưu động
từ 64.00 QR
Văn phòng lưu động tại Doha

Gath building


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Doha

Al Shoumoukh Towers


Văn phòng lưu động
từ 58.00 QR
Văn phòng lưu động tại Doha

D Ring Road, 1st & 2nd Floors


Văn phòng lưu động
từ 36.00 QR
Văn phòng lưu động tại Doha

Al Fardan Office Tower, 8th, 9th and 14th Floors


Văn phòng lưu động
từ 64.00 QR
Văn phòng lưu động tại Doha

Units 96-102 Piazza Level


Văn phòng lưu động
từ 65.00 QR
Văn phòng lưu động tại Doha

Twin Towers


Văn phòng lưu động
từ 36.00 QR

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Doha.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195