Trung tâm văn phòng lưu động tại Bucharest

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Bucharest

6-8,Corneliu Coposu Boulevard


Văn phòng lưu động
từ 27,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

17, C.A Rosetti


Văn phòng lưu động
từ 26,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


Văn phòng lưu động
từ 24,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

No. 32, Calea Dorobantilor


Văn phòng lưu động
từ 30,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

82-90 Buzesti Street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Bucharest

391 Vacaresti Street


Văn phòng lưu động
từ 20,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

6L, Luliu Maniu Boulevard Campus 6.1 Building, floor 1 & 2 District 6


Văn phòng lưu động
từ 24,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

15 Charles de Gaulle Square


Văn phòng lưu động
từ 30,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

26, Timisoara Boulevard


Văn phòng lưu động
từ 26,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

169A Calea Floreasca


Văn phòng lưu động
từ 30,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


Văn phòng lưu động
từ 22,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

Aviator Popisteanu, 54A


Văn phòng lưu động
từ 21,00 RON

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bucharest.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195