Trung tâm văn phòng lưu động tại Bucharest

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Bucharest

6-8,Corneliu Coposu Boulevard


Văn phòng lưu động
từ 36,40 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

17, C.A Rosetti


Văn phòng lưu động
từ 32,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


Văn phòng lưu động
từ 25,40 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

No. 32, Calea Dorobantilor


Văn phòng lưu động
từ 32,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 28,70 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

6, Iuliu Maniu Boulevard


Văn phòng lưu động
từ 32,70 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

15 Charles de Gaulle Square


Văn phòng lưu động
từ 45,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

26, Timisoara Boulevard


Văn phòng lưu động
từ 17,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

169A Calea Floreasca


Văn phòng lưu động
từ 32,00 RON
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Bucharest

World Trade Center


Văn phòng lưu động
từ 24,00 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


Văn phòng lưu động
từ 26,40 RON
Văn phòng lưu động tại Bucharest

1st, 2nd, 3rd floors


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Bucharest.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280