Trung tâm văn phòng lưu động tại Moscow

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Moscow

3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 1 313,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

Smolensky Passage


Văn phòng lưu động
từ 1 160,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

4th floor, BC Citydel


Văn phòng lưu động
từ 1 313,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

8th Floor


Văn phòng lưu động
từ 1 053,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

4-5 Floors


Văn phòng lưu động
từ 1 313,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

4th floor


Văn phòng lưu động
từ 1 400,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

4,5th floors Embankment Tower


Văn phòng lưu động
từ 1 160,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

4th floor


Văn phòng lưu động
từ 700,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

6th floor


Văn phòng lưu động
từ 1 053,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Moscow

4th Floor, Building 19, Greenwood Business Park


Văn phòng lưu động
từ 463,00 RUB

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Moscow.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280