Trung tâm văn phòng lưu động tại Saint Petersburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Saint Petersburg

3rd floor


Văn phòng lưu động
từ 843,00 RUB
Văn phòng lưu động tại Saint Petersburg

4th floor


Văn phòng lưu động
từ 740,00 RUB

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Saint Petersburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280