Trung tâm văn phòng lưu động tại Khobar

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Khobar

Al Ghalya Plaza


Văn phòng lưu động
từ SR 67.40
Văn phòng lưu động tại Khobar

Almoayyed Tower, 21st & 22nd Floors


Văn phòng lưu động
từ BD 3.500
Văn phòng lưu động tại Khobar

United Tower Level 29


Văn phòng lưu động
từ BD 3.500
Văn phòng lưu động tại Khobar

Level 9


Văn phòng lưu động
từ BD 3.800
Văn phòng lưu động tại Khobar

5th. floor Wind Tower


Văn phòng lưu động
từ BD 2.400

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Khobar.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280