Trung tâm văn phòng lưu động tại Riyadh

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Moon tower, Mezzanine floor


Văn phòng lưu động
từ SR 59.70
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Hamad Tower, 4th floor


Văn phòng lưu động
từ SR 69.40
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Takhassusi street


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Nimr Al Nakheel centre, building A


Văn phòng lưu động
từ SR 53.70
Văn phòng lưu động tại Riyadh

2nd floor


Văn phòng lưu động
từ SR 59.70
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Spring Plaza 2nd floor


Văn phòng lưu động
từ SR 47.70
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Grenada Business Park


Văn phòng lưu động
từ SR 53.70
Văn phòng lưu động tại Riyadh

Tamkeen Tower, 6th floor


Văn phòng lưu động
từ SR 77.70

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Riyadh.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280