Trung tâm văn phòng lưu động tại Dakar

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Dakar

1st Floor SIA Building


Văn phòng lưu động
từ 5 870,00 XOF
Văn phòng lưu động tại Dakar

Azur 15 building


Văn phòng lưu động
từ 5 100,00 XOF

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Dakar.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280