Trung tâm văn phòng lưu động tại Belgrade

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Belgrade

GTC 19 Avenue


Văn phòng lưu động
từ 700,00 RSD
Văn phòng lưu động tại Belgrade

Milutina Milankovića 1


Văn phòng lưu động
từ 900,00 RSD
Văn phòng lưu động tại Belgrade

USCE Business Centre


Văn phòng lưu động
từ 800,00 RSD
Văn phòng lưu động tại Belgrade

30 Kneza Mihaila Blvd


Văn phòng lưu động
từ 700,00 RSD
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Belgrade

Milutina Milankovica Blvd 9ž


Gọi ngay

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Belgrade.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195