Trung tâm văn phòng lưu động tại Singapore

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Singapore

#02-11 to #02-26 & #02-31 to #02-36


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Singapore

8 Marina View


Văn phòng lưu động
từ SG$30.80
Văn phòng lưu động tại Singapore

6 Toa Payoh Central


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Singapore

101 Thomson Road


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

11 Floor


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Singapore

Level 3 & 13, TripleOne Somerset


Văn phòng lưu động
từ SG$22.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

#03-20 Galaxis 1


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

DUO Tower


Văn phòng lưu động
từ SG$22.00
Văn phòng lưu động tại Singapore

410 North Bridge Road


Văn phòng lưu động
từ SG$15.10
Văn phòng lưu động tại Singapore

9 Temasek Boulevard


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Singapore

Spaces Clarke Quay


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Singapore

Centennial Tower


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Singapore

36th Floor


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Singapore

1 Fullerton Road #02-01


Văn phòng lưu động
từ SG$19.20
Văn phòng lưu động tại Singapore

Level 19 & 20, Tower 2


Văn phòng lưu động
từ SG$19.20
Văn phòng lưu động tại Singapore

50 Geylang East Avenue 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Singapore

1 Raffles Place


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Singapore

Level 8


Văn phòng lưu động
từ SG$19.20
Văn phòng lưu động tại Singapore

Level 18, 20 & 21


Văn phòng lưu động
từ SG$19.20
Văn phòng lưu động tại Singapore

Levels 5, 6 & 15


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Singapore

18 Robinson Road, Level 2


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Singapore

#24-01 to #24-32


Văn phòng lưu động
từ SG$13.20
Văn phòng lưu động tại Singapore

Spaces Robinson


Văn phòng lưu động
từ SG$19.20
Văn phòng lưu động tại Singapore

1 Paya Lebar Link


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

34 Floor


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Singapore

1 Wallich Street


Văn phòng lưu động
từ SG$26.40
Văn phòng lưu động tại Singapore

17/F, 12 Marina Boulevard


Văn phòng lưu động
từ SG$26.40
Văn phòng lưu động tại Singapore

Paya Lebar Square


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

AXA Tower


Văn phòng lưu động
từ SG$16.70
Văn phòng lưu động tại Singapore

21 Jurong East Central 1


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Singapore

1 Harbourfront Place


Văn phòng lưu động
từ SG$20.10
Văn phòng lưu động tại Singapore

292 Joo Chiat Road


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

#09-02 Tampines Junction


Văn phòng lưu động
từ SG$16.30
Văn phòng lưu động tại Singapore

Suite 25.03A, Level 25 Johor Bahru City Square Office Tower


Văn phòng lưu động
từ MYR20
Văn phòng lưu động tại Singapore

The Signature


Văn phòng lưu động
từ SG$13.20

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Singapore.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280