Trung tâm văn phòng lưu động tại Centurion

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Centurion

Lakeview Building


Văn phòng lưu động
từ R54,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

John Vorster Drive, Centurion


Văn phòng lưu động
từ R63,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Ground & First floor Building 14


Văn phòng lưu động
từ R72,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Cnr William Nicol & Broadacres Avenue


Văn phòng lưu động
từ R41,00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Centurion

Birchwood Court


Văn phòng lưu động
từ R47,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

22 Magwa Crescent


Văn phòng lưu động
từ R88,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

3rd Floor Steven House


Văn phòng lưu động
từ R85,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Willow Wood Office Park


Văn phòng lưu động
từ R38,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

No 6 Kikuyu Road


Văn phòng lưu động
từ R38,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Leslie Road


Văn phòng lưu động
từ R54,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

377 Rivonia Boulevard


Văn phòng lưu động
từ R38,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


Văn phòng lưu động
từ R54,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Pegasus Building


Văn phòng lưu động
từ R76,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

21 Woodlands Drive


Văn phòng lưu động
từ R41,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


Văn phòng lưu động
từ R66,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


Văn phòng lưu động
từ R38,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

33 Ballyclare drive


Văn phòng lưu động
từ R54,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Nr 1 Casino Road


Văn phòng lưu động
từ R63,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

No 2 Sandton Drive


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

292 Surrey Avenue


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Centurion

Atrium on 5th


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


Văn phòng lưu động
từ R76,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

35 Fricker Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Centurion

The Firs


Văn phòng lưu động
từ R69,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

191 Jan Smuts Avenue


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

AMR Office Park


Văn phòng lưu động
từ R63,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


Văn phòng lưu động
từ R66,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

Eastgate Office Park


Văn phòng lưu động
từ R57,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

8 Hillside Road


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Centurion

50 Constantia Boulevard


Văn phòng lưu động
từ R44,00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Centurion

222 Smit Street


Văn phòng lưu động
từ R41,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Centurion.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 028 3823 6280