Trung tâm văn phòng lưu động tại Johannesburg

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ các địa điểm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

222 Smit Street


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

8 Hillside Road


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

191 Jan Smuts Avenue


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

The Firs


Văn phòng lưu động
từ R70,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Eastgate Office Park


Văn phòng lưu động
từ R70,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

35 Fricker Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

AMR Office Park


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Atrium on 5th


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

292 Surrey Avenue


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Block C, Stoneridge Office Park


Văn phòng lưu động
từ R80,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

50 Constantia Boulevard


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

33 Ballyclare drive


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Cnr Mutual Road & Rivonia Boulevard


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Clearwater Office Park, Building 3


Văn phòng lưu động
từ R70,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Nr 1 Casino Road


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

21 Woodlands Drive


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

377 Rivonia Boulevard


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Block A, Wedgefield Office Park


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Cnr Main & Sloane Street Bryanston


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

6 Kikuyu Road


Văn phòng lưu động
từ R40,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Leslie Road


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

22 Magwa Crescent


Văn phòng lưu động
từ R90,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Birchwood Court


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Dainfern Square


Văn phòng lưu động
từ R50,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Willow Wood Office Park


Văn phòng lưu động
từ R40,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

John Vorster Drive, Centurion


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Byls Bridge Office Park Building 14, Block B


Văn phòng lưu động
từ R60,00
Văn phòng lưu động tại Johannesburg

Lakeview Building


Văn phòng lưu động
từ R50,00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Johannesburg.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: 024 3266 3195