Trung tâm văn phòng lưu động tại Pretoria

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Pretoria

3rd Floor Steven House


Văn phòng lưu động
từ R 76.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Pegasus Building


Văn phòng lưu động
từ R 88.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Ground Floor


Văn phòng lưu động
từ R 60.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Ground & First floor Building 14


Văn phòng lưu động
từ R 76.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

The Willows Office park - block 4


Văn phòng lưu động
từ R 60.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Birchwood Court


Văn phòng lưu động
từ R 54.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Ground & 1st Floor


Văn phòng lưu động
từ R 88.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Ground Floor, West Wing


Văn phòng lưu động
từ R 47.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Country Club Estate


Văn phòng lưu động
từ R 47.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

2nd Floor


Văn phòng lưu động
từ R 47.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Ground Floor, Twickenham Building


Văn phòng lưu động
từ R 60.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Ground floor


Văn phòng lưu động
từ R 66.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Bock A, Wedgefield Office Park


Văn phòng lưu động
từ R 66.00
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Pretoria

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


Văn phòng lưu động
từ R 54.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

No 2 Sandton Drive


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Pretoria

Atrium on 5th


Văn phòng lưu động
từ R 66.00
Văn phòng lưu động tại Pretoria

35 Fricker Road


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Pretoria

4th Floor


Văn phòng lưu động
từ R 88.00

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Pretoria.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280